ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0
M.E.P. Projects

Internal Security Force Camp Development (Ανάπτυξη στρατοπέδου εσωτερικής ασφάλειας)

KEY INFORMATION
Project M.E.P. Projects
Type M.E.P. Projects
Location Ντόχα, Κατάρ