ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0
Home Page

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας είναι το τελικό σημείο συγκέντρωσης οικιακών λυμάτων και προ - επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων της μείζονος περιοχής της Αθήνας, με υδραυλική ικανότητα 27 m3/δευτερόλεπτο και ικανότητα επεξεργασίας 5,6 εκατομμυρίων PE.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή του Ακροκεράμου και στο νησί Ψυττάλεια, 2 χλμ δυτικά του λιμανιού του Πειραιά. Οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας λυμάτων εκτείνονται σε χώρο 63.000 m2 στον Ακροκέραμο, ενώ οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τριτογενούς επεξεργασίας και επεξεργασίας ιλύος βρίσκονται στο νησί της Ψυτάλλειας, σε επιφάνεια 563.000 m2. Από την κανονική λειτουργία της Φάσης Β (βιολογικός καθαρισμός, τριτογενής επεξεργασία και επεξεργασία ιλύος) το καλοκαίρι του 2004, η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου επιτυγχάνεται πλέον σε ποσοστό 95% καθώς και η απομάκρυνση αζώτου σε ποσοστό 75-80%.

Οι επεξεργασμένες εκροές αποστέλλονται μέσω δύο υποθαλάσσιων αγωγών στο Σαρωνικό Κόλπο σε βάθος 63 m.