ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΡΓΑ | Κατασκευές | Βιομηχανικά Έργα | Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας, Τηλεθέρμανση

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΔΑ

    Μελέτη και κατασκευή τηλεθέρμανσης και μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας ισχύος 21MW για το σταθμό της Μεγαλόπολης.